تقویم همایش

 

تقویم همایش

تاریخ برگزاری همایش: 7 و 8 آذر ماه 1396

مهلت ارسال چکیده مقالات: تا  اول شهریور ماه 1396


مهلت ارسال اصل مقالات: تا 30 شهریورماه 1396