ساختار همایش

ساختار همایش

مدیر همایش

دکتر مهناز ملانظری

رئیس دانشگاه الزهرا سلام الله علیها

دبیر علمی

دکتر فتحیه فتاحی زاده

مدیر گروه آموزشی قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا سلام الله علیها

عضو هیأت علمی دانشکده الهیات

دبیر اجرایی

دکتر خدیجه کریمی علویجه

مدیر مرکز آزفا (آموزش زبان فارسی به غیر از فارسی زبانان)

عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات

دبیر شورای سیاست­گذاری

اقبال اصلانی

شورای سیاست­گذاری

دکتر مهناز ملانظری

رئیس دانشگاه الزهراسلام الله علیها

دکتر شالچی

مدیر کل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر ندا گلیجانی مقدم

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهراسلام الله علیها

دکتر فتحیه فتاحی زاده

مدیر گروه آموزشی قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه الزهراسلام الله علیها

دکتر خدیجه کریمی علویجه

عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات

محبوبه اژدری
معاون مدیر پشتیبانی و حمایت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهراسلام الله علیها

اقبال اصلانی

مشاور رئیس دانشگاه در امور فرهنگی و خوابگاه­های دانشجویی دانشگاه الزهراسلام الله علیها

دکتر نیره قوی

رئیس اداره پایان نامه­های معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه­ها

دکتر یاسر ملکی

مدیر واحد سیاستگذاری امور دینی دفتر سیاستگذاری و برنامه­ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

خانم بلغانی

مشاور امور بانوان و خانواده دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

آقای موسوی

مدیر اداره فعالیت­های فرهنگی و اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر عصمت مؤمنی

مدیر برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر فاطمه عابدی

دستیار دبیر علمی همایش

پریسا آریانفر

کارشناس مسئول واحد سیاستگذاری امور دینی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شورای علمی

دبیر علمی و دستیار دبیر علمی

دکتر فتحیه فتاحی زاده

مدیر گروه آموزشی قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا سلام الله علیها

عضو هیأت علمی دانشکده الهیات

دکتر فاطمه عابدی

دستیار دبیر علمی همایش

محور الهیات

دبیر کمیته : دکتر بی بی سادات رضی (عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراسلام الله علیها)

دکتر عزت سادات میرخانی (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر محصص (عضو هیأتعلمی دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر علی محمدی آشنانی (عضو هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده تهران، رئیس آکادمی علوم قرآن برلین)

محور برنامه ریزی و سیاستگذاری

دبیر کمیته: دکتر یاسر ملکی

دکتر مونس سیاح (عضو هیأت علمی مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی دانشگاه صنعتی شریف)

محور بهداشت و سلامت

دبیر کمیته دکتر افخم دانشفر (عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا س)

دکتر نیما ارزانی

محور جامعه شناسی و علوم اجتماعی

دبیر کمیته: دکتر عبدالحسین کلانتری ( دانشیار و عضو پیوسته گروه جامعه­ شناسی دانشگاه تهران و عضو وابسته گروه علوم اجتماعی اسلامی دانشگاه تهران )

حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدوی زادگان

محور حقوق:

دبیر کمیته: دکتر نیره قوی (استاد دانشگاه تهران و عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی)

خانم دکتر غدیری

دکتر سید ابراهیم حسینی (عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینیره )

محور علوم تربیتی و روانشناسی

دبیر کمیته: دکتر حسن ملکی (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر سعید بهشتی (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر عبدالله معتمدی

محور ارتباطات و رسانه ها

دبیر کمیته: دکتر سید مجید امامی (عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادقع)

دکتر علم الهدی

دکتر فرخی (عضو هیأت علمی گروه مطالعات فرهنگی دانشکده رفاه)

محور هنر و ادبیات:

دبیر کمیته: دکتر حمید شاه آبادی

دکتر صابر امامی

دکتر محمدرضا حسنایی

خانم بلغانی