حامیان همایش

حامیان مالی و معنوی همایش

معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت کشور (امور فرهنگی اجتماعی)

معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه اصفهان

معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه امام صادقع

معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه پیام نور

معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس

معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه خوارزمی

شورای عالی انقلاب فرهنگی (دفتر شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده)

شهرداری تهران (منطقه3)

معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

سازمان تبلیغات اسلامی

جهاد دانشگاهی (سازمان فعالیتهای قرآن دانشگاهیان کشور)

معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه جامع علمی کاربردی

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی (نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها)

معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه فرهنگیان

معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه فنی و حرفه ای

معاونت پژوهشی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینیره

معاونت پژوهشی جامعه المصطفی العالمیه ص

جبهه فرهنگی حجاب و عفاف