فراخوان طرح ها و ایده های برتر کاربردی در حوزه عفاف و حجاب در سه محور :
  • دانشجویی
  • مردمی
  • موسسات فعال

مهلت ارسال تا 30 شهریور96

ارسال آثار به پست الکترونیکی : hamayesh.farhangi@alzahra.ac.ir

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.