دبیرخانه همایش ملی نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب با همکاری مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر نشستی علمی برگزار می­ کند.

این نشست که با موضوع "تبرج و نگاه، آفت ذهن و سلامت فکر در حوزه عفاف و حجاب" و با هدف تعمق بیشتر در حوزه "نگرش های علمی و کاربردی به عفاف و حجاب" است، روز چهارشنبه 27 اردیبهشت ساعت 13:30 تا 16 با حضور سرکار خانم دکتر زهرا سادات میرهاشمی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س) برای مخاطبین حوزه و دانشگاه ارائه می شود.