دبیرخانه همایش به گزارش از شورای علمی به اطلاع می رساند سایر موضوعات مرتبط با محورهای همایش و میان رشته ­ای هم مورد ارزیابی قرار می ­گیرند. علاقمندان برای اطلاع از محورهای همایش می ­توانند به بخش محورهای همایش و یا بروشور همایش مراجعه نمایند.