دبیرخانه همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب به اطلاع می رساند با هماهنگی­ های صورت پذیرفته در این دبیرخانه، برای آن دسته از افرادی که مقاله آن ها مورد پذیرش شورای علمی و هیأت داوران قرار گرفته  و موفق به ارائه مقاله در روز همایش شوند، گواهی نامه شرکت در همایش از سوی دانشگاه الزهرا(س) و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر می­گردد.

همچنین برای کلیه شرکت کنندگان، در روز همایش گواهی شرکت در همایش صادر خواهد شد.