دبیرخانه همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب از عموم جامعه دانشگاهیان و پژوهشگران دعوت می کند، آثار علمی و پژوهشی خود را با موضوعات پیشنهادی همایش برای دبیرخانه ارسال نمایند و آثار خود را در معرض ارزیابی و داوری شورای علمی و هیأت داوران قرار دهند.

علاقمندان می توانند با وارد کردن مشخصات و اطلاعات خود در سایت، ثبت نام نموده و چکیده مقاله خود را تا تاریخ 25 خردادماه 1396 ارسال نمایند. شرکت کنندگان پس از دریافت پیغام پذیرش چکیده، اصل مقاله را نیز قبل از 25 مردادماه ارسال نمایند. اطلاع از مراحل ارزیابی مقالات برای شرکت کنندگان از طریق سایت همایش فراهم می باشد.