. در اولین نشست از سلسله جلسات بررسی تطبیقی عفاف و حجاب در ادیان ابراهیمی، حجاب و عفاف از منظر دین یهود، به عنوان قدیمی­ترین دین صاحب شریعت مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست به منابع یهودی که در آن­ها به حجاب و عفاف اشاره گردیده پرداخته شد و در ادامه دلایل وجوب حجاب و به ویژه پوشش سر از منظر منابع موجود مورد گفتگو و بررسی قرار گرفت. تفاوت­های دین اسلام و یهود در مقوله حجاب از دیگر موارد طرح شده در این نشست بود.